5 razloga za polisu

Zaštita porodice
Odličan izbor zaštititi porodicu ukoliko osiguranik ne može da zaključi druge programe osiguranja zbog lošeg zdravstvenog stanja.
Štednja
Organizovan način štednje, po isteku osiguranja podižete novac jednokratno ili na rate.
Pozajmica od samog sebe
Ukoliko se dogode nepredviđene okolnosti nakon 2 ili 3 godine imate prava na pozajmicu sa vaše polise.
Fleksibilnost
Možete plaćati na način koji vama odgovara, ukoliko se dogode nepredviđene okolnosti nakon 2 ili 3 godine imate prava da na godinu dana stavite polisu u mirovanje.
Dodatna osiguranja
Povežite vašu polisu sa našim dopunskim osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja.

Pitanja i odgovori

Ko se može osigurati?
Na koliki period mogu da se osiguram?
Kako da izaberem najbolju vrstu osiguranja za sebe?
Koliko dugo treba da čekam na isplatu naknade?
Da li mogu osobe lošeg zdravstvenog stanja da se osiguraju?

Pročitajte više