3 razloga za polisu

Stipendija
Obezbedite stipendiju za dete od 7.000e za premiju oko 40e.
Štednja
Organizovan način štednje, po isteku osiguranja isplaćuje se novac u ratama.
Fleksibilno
Možete plaćati na način koji vama odgovara mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

Pitanja i odgovori

Ko se može osigurati?
Šta ako neko vreme ne mogu da plaćam premiju?
Da li je premija fiksna?
Koliko dugo treba da čekam na isplatu?
Šta se dešava sa polisom ako se meni kao roditelju dogodi ono najgore?