5 razloga za polisu

Zaštititi porodicu
Kako da zaštitim najbliže? Koje pokriće mi je potrebno? Imam kredit i neizmirene obaveze. Šta će biti s mojim najmilijima, ako se meni nešto dogodi?
Fleksibilnost
Možete plaćati na način koji vama odgovara, mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, putem trajnog naloga, administrativne zabrane, prenosa sa deviznog računa ili uplatnice.
Dodatna osiguranja
Povežite vašu polisu sa našim dopunskim osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja i dopunskim osiguranjem od nastupanja teških bolesti i povreda.
Garancija za otplatu kredita
Polisa Riziko životnog osiguranja se može založiti i biti garancija za otplatu kredita.
Niska premija
Omogućava visoku osiguranu sumu sa relativno niskom premijom.

Pitanja i odgovori

Ko se može osigurati?
Na koliki period mogu da se osiguram?
Kako da izaberem najbolju vrstu osiguranja za sebe?
Koliko dugo treba da čekam na isplatu naknade?

Pročitajte više