3 razloga za polisu

Zaštitita
Novac nije sve u životu, ali iznos od 20.000€ koji dobije porodica životno osiguranog profesionalnog vozača u najtežem slučaju.
Nezgoda
Svaki životno osigurani vozač osiguran je i za nezgoda na poslu sa iznosom od 20.000€.
Pokriće za teške bolesti
Uz polisu profesionalni vozač ima i pokriće za 23 teške bolesti od 6.000€ i pravo na drugo lekarsko mišljenje, gde su uključena i deca do 1/3 osigurane sume tj. 2.000€.

Pitanja i odgovori

Ko se može osigurati?
Na koliki period mogu da se osiguram?
Koje bolesti su pokrivene ovim osiguranjem?
Kako usluga drugog lekarskog mišljenja funkcioniše?
Koliko dugo treba da čekam na isplatu naknade?

Pročitajte više