3 razloga za polisu

Zaštita i štednja
Zaštita za oba partnera od 10.000e za premiju ukupnu oko 50e. Pri isteku osiguranja podižu ukupno 10.000e.
Nezgoda
Povežite vašu polisu sa našim dopunskim osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja 10.000e za invaliditet i 20.000e za smrt usled nezgode.
Pokriće za teške bolesti
Povežite vašu polisu sa našim dopunskim osiguranjem od nastupanja teških bolesti i povreda po partneru 10.000e za oko 10e premije, uključena i deca do punoletstva.

Pitanja i odgovori

Ko se može osigurati?
Da li mogu da vršim pozajmicu sa svoje polise?
Šta ako neko vreme ne mogu da plaćam premiju?
Da li je premija fiksna?
Koliko dugo treba da čekam na isplatu naknade?
Da li je uključeno drugo lekarsko mišljenje?
Koje teške bolesti su pokrivene osiguranjem?