Pravi izbor

Životno osiguranje postoji da bi pružilo zaštitu Vama i ljudima koji zavise od Vas, u slučajevima bolesti, terminalnih stanja i drugih neželjenih životnih okolnosti i ishoda. Trenutak u kom živimo nas je sve suočio sa neizvesnošću koje donosi sutra. Sada imate priliku da, uz jedinstvenu Aksa poklon karticu od 20.000 dinara, Vašu i budućnost Vaših najbližih učinite izvesnijom, sigurnijom.

4 razloga za polisu

Zaštita porodice i štednja
• 10.000€ zaštita i štednja za oba partnera
Nezgoda
• 10.000€ za invaliditet
• 20.000€ za smrt usled nezgode
Pokriće za teške bolesti
• 10.000€, uključena i deca do punoletstva 1/3 sume
Poklon
• Aksa poklon kartica od 20.000 dinara

Pitanja i odgovori

Da li postoji mogućnost pozajmice sa polise?
Šta se podrazumeva pod zaštitom, a šta pod štednjom?
Zašto da izaberem Triglav životno osiguranje?
Triglav životno osiguranje je vid štednje.
Koje teške bolesti su pokrivene ovim osiguranjem?

Pročitajte više