5 razloga za polisu

Zaštititi porodicu
Kako da zaštitim najbliže? Koje pokriće mi je potrebno? Imam kredit i neizmirene obaveze. Šta će biti s mojim najmilijima, ako se meni nešto dogodi?
Štednja
Organizovan način štednje, po isteku osiguranja podižete novac jednokratno.
Pozajmica od samog sebe
Ukoliko se dogode nepredviđene okolnosti nakon 2 ili 3 godine imate prava na pozajmicu sa vaše polise.
Fleksibilnost
Možete plaćati na način koji vama odgovara, mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, putem trajnog naloga, administrativne zabrane, prenosa sa deviznog računa ili uplatnice.
Dodatna osiguranja
Povežite vašu polisu sa našim dopunskim osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja i dopunskim osiguranjem od nastupanja teških bolesti i povreda.

Pitanja i odgovori

Ko se može osigurati?
Na koliki period mogu da se osiguram?
Kako da izaberem najbolju vrstu osiguranja za sebe?
Koliko dugo treba da čekam na isplatu naknade?

Pročitajte više