4 razloga za polisu

Zaštita
28.000€/18.000€
Štednja
18.000€
Povrede
20.000€
Pokriće za teške bolesti
10.000€

Pitanja i odgovori

Da li postoji mogućnost pozajmice sa polise?
Šta se podrazumeva pod zaštitom, a šta pod štednjom?
Koje teške bolesti su pokrivene ovim osiguranjem?
Kako funkcioniše pokriće za povrede?
Koliko dugo treba da čekam na isplatu naknade?

Pročitajte više