3 razloga za polisu

Zaštita porodice
Kako da zaštitim najbliže? Koje pokriće mi je potrebno? Imam kredit i neizmirene obaveze. Šta će biti s mojim najmilijima, ako se meni nešto dogodi?
Fleksibilnost
Možete plaćati na način koji vama odgovara, mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, putem trajnog naloga, administrativne zabrane, prenosa sa deviznog računa ili uplatnice.
Dodatna osiguranja
Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) se priključuje osnovnom životnom osiguranju.

Pitanja i odgovori

Ko se može osigurati?
Na koliki period mogu da se osiguram?
Koji rizici su pokriveni ovim osiguranjem?
Koliko dugo treba da čekam na isplatu naknade?
Uz koja osiguranja se priključuje?

Pročitajte više