5 razloga za polisu

Zaštita porodice
Kako da zaštitim najbliže? Koje pokriće mi je potrebno? Imam kredit i neizmirene obaveze. Šta će biti s mojim najmilijima, ako se meni nešto dogodi?
Fleksibilnost
Možete plaćati na način koji vama odgovara, mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, putem trajnog naloga, administrativne zabrane, prenosa sa deviznog računa ili uplatnice.
Dodatna osiguranja
Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) se priključuje osnovnom životnom osiguranju.
Troškovi lečenja
Obezbedite novac za lečenje od 23 teških bolesti.
Drugo lekarsko mišljenje
Uz dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti i povreda imate i prava na drugo lekarsko mišljenje.

Pitanja i odgovori

Ko se može osigurati?
Na koliki period mogu da se osiguram?
Koliko dugo treba da čekam na isplatu naknade?
Uz koja osiguranja se priključuje?
Kako usluga drugog lekarskog mišljenja funkcioniše?
Koje bolesti su pokrivene ovim osiguranjem?

Pročitajte više