5 razloga za polisu

Zaštita porodice
Kako da zaštitim najbliže? Koje pokriće mi je potrebno? Imam kredit i neizmirene obaveze. Šta će biti s mojim najmilijima, ako se meni nešto dogodi?
Fleksibilnost
Možete plaćati na način koji vama odgovara, mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, putem trajnog naloga, administrativne zabrane, prenosa sa deviznog računa ili uplatnice.
Dodatna osiguranja
Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) se priključuje osnovnom životnom osiguranju.
Troškovi lečenja
Obezbedite novac za lečenje do 22 teških bolesti.
Drugo lekarsko mišljenje
Licima koje imaju ugovoren proširen paket dopunskog osiguranja lica od nastupanja teških bolesti i povreda, osiguravač omogućava dobijanje drugog lekarskog mišljenja (MSO) i genetsku analizu Triglav DNK za decu osiguranika.

Pitanja i odgovori

Ko se može osigurati?
Na koliki period mogu da se osiguram?
Koliko dugo treba da čekam na isplatu naknade?
Uz koja osiguranja se priključuje?
Kako usluga drugog lekarskog mišljenja funkcioniše?
Koje bolesti su pokrivene ovim osiguranjem?

Pročitajte više